Doorgaan naar content

Als privaat net wordt Smart Grid Flevoland beheerd door Equans. Onder dat beheer vallen zonnepanelen (90.000) windmolens (37) en een 12 MW-batterij van Giga Storage. De benaming smart grid verwijst onder meer naar het hoogwaardige automatiseringssysteem waarbij een groot aantal meetpunten in realtime worden gevolgd, zodat de energie exact kan worden gereguleerd. Dat levert een duurzame oplossing op voor alle aangesloten partijen. Zie de website van Smart Grid Flevoland voor meer informatie.

Contactpersonen