Doorgaan naar content

Ecofactorij

De Ecofactorij (www.ecofactorij.nl en www.ecofactorij.eu) is een bedrijventerrein met een gezamenlijke netaansluiting van 20MVA. Een 20tal bedrijven zijn via een zogenaamd privaat net met elkaar verbonden. In 2012 zijn we hier gestart met piekshaving, waarbij het proces van de grote bedrijven geregeld werd ten behoeve van het bewaken van maximale piek op de gezamenlijke netaansluiting. Naast het piekshaven, waardoor het elektriciteitsnet optimaal benut wordt, nemen een aantal bedrijven ook deel op de onbalansmarkt en de noodvermogenmarkt. Daar het hele net intelligent is gemaakt, alles wordt gemeten en processen stuurbaar zijn, kan er van alles geregeld worden.

Een van de bedrijven, VDL Weweler (www.vdlweweler.nl), dat veren maakt voor DAF-trucks, heeft twee zoutbaden van 450 graden waarvan de temperatuur +/- 10 graden regelbaar is. Dit is dus het equivalent van een accu. De zoutbaden verwarmen is gelijk aan het laden van een accu, je trekt immers stroom uit het net. Stoppen met verwarmen van het zoutbad is gelijk aan het ontladen van een accu. De twee zoutbaden zijn gelijk aan een accu van 1,5MVA met een capaciteit van 1,5MVAh. Zowel Weweler (=eigenbelang) als de Ecofactorij (=gezamenlijk belang), verdienen geld aan het slim laden/ontladen van de zoutbaden in relatie tot de elektriciteitsmarkt. In 8 jaar tijd hebben wij de nodige ervaring opgedaan met zowel de techniek als de juridische/contractuele aangelegenheden bij het Smart Grid van de Ecofactorij. 

Windnet

Windnet (www.windnet.nl) bestaat al sinds 2005 en was zijn tijd ver vooruit met een privaat net in de Flevopolder, waarop 80MVA aan windenergie is aangesloten. In 2020/2021 werd Windnet fors uitgebreid en kwam er 120MVA aan zon en 36MVA aan accu's bij. Dit betekent 236MVA aan producenten aangesloten op een netaansluiting van 140MVA, en er is nog plaats voor 54MVA aan wind.

Hoe is dit mogelijk? Wind en zon pieken zelden gelijktijdig in Nederland. En de keren dat het wel gebeurt zal het Smart Grid ingrijpen en de meest economische oplossing voor dat moment bepalen. Bijvoorbeeld het laden van de accu's en het terugregelen van de windmolens en/of de zonnecentrales. Alle technieken die zijn uitgevonden bij de Ecofactorij zullen in een verbeterde versie ingezet worden bij Windnet.

Naar verwachting zullen de eerste accu's in september 2020 operationeel zijn en de 120MVA aan zon rond juni 2021.

Solarfields 120 MVA aan zon

Solarfields (www.solarfields.nl) is een gerenommeerde ontwikkelaar van grote zonnecentrales. Op het elektriciteitsnet van Windnet zullen de zonnecentrales van Solarfields “smart” worden uitgevoerd. Mogelijkheid tot piekshaving, deelname aan de noodvermogenmarkt, onbalansmarkt en reserve en regelvermogenmarkt. Alles om gereed te zijn voor het nieuwe tijdperk van elektriciteitstransport. 

Gigastore 12MVA start en later 36MVA aan batterijen

Dit zijn de eerste grote stappen in de energietransitie, een batterij van 12MVA zal in september 2020 in bedrijf worden genomen zie www.giga-storage.com/project-giga-rhino/.

De batterij zal opereren op de FCR-markt (zie /electricity-market/ancillary-services/fcr-documents/) maar ook ingezet worden voor vele andere toepassingen zoals het peakshaven en laden van zon en wind. De batterij van Giga-Rhino is een belangrijke schakel in het Smart Grid van Windnet.

WUR Mammoettocht en de Neushoorntocht 46MVA aan wind

De Mammoethtocht en de Neushoorntocht zijn als sinds 2006 operationeel. De laatste paar jaren nemen de windparken deel aan de onbalansmarkt, de noodvermogenmarkt en binnenkort ook de reserve- en regelvermogenmarkt. Binnen Windnet zijn de Mammoethtocht en Neushoorntocht een belangrijke schakel daar het snel regelbare Windenergie betreft. Binnen een paar seconden kan er theoretisch van 46MVA naar 3MVA worden teruggeregeld.

FLP Netwerken bv

Tegen Schiphol aan ligt een privaat net met een netaansluiting van 20MVA (www.flpnetwerken.nl) dat gereed is om slimme dingen te doen. FLP Netwerken bv is conform het idee van de Ecofactorij gebouwd en in de nabije toekomst zullen de nodige MVA's aan zon worden opgewekt. Het net is dan voorbereid om alle foefjes van de Ecofactorij toe te passen. Daarnaast worden nu alle energiestromen al gemonitord, dit kunt u op bovengenoemde website zien.