Doorgaan naar content
Ed Sabel

Ed Sabel

~ Innax

Asset Manager/Projectleider/Teamleider uitvoering van Innax Meetbedrijf. Ik heb me beziggehouden in overleg met het projectteam destijds om het ontwerp qua bemetering en communicatie zodanig op te zetten, wat heeft geresulteerd in de opzet zoals die er nu is.

Van onze kant de data collectie t.b.v. verrekening van de energiestromen maar ook het beschikbaar stellen van snelle lokale data via Modbus TCP/IP vanuit onze geïnstalleerde meters.

De continue samenwerking (team bestaande uit verschillende partijen) met Tim Verbruggen, Ron van Alphen, Michel kamphuis, Joris Hamers en diverse medewerkers van Equans.

Onze lokale data wordt enerzijds aangeboden aan een PLC die deze data gebruikt t.b.v. een stuk regeltechniek die er op hun beurt voor zorgt dat de energiebalans op orde blijft.

Met andere woorden, er wordt in de gaten gehouden of de teruglevering op het 150kV net van TenneT niet te hoog wordt ten opzichte van wat het overdrachtspunt aankan en anderzijds of er überhaupt wordt teruggeleverd; het kan ook zijn dat de accu’s geladen worden.

Anderzijds wordt onze data Modbus TCP/IP doorgesluisde naar een Influx-database die al deze data verzamelt, hierdoor de data via grafieken inzichtelijk maakt en deze data ook snel door kan sturen naar derde partijen die iets met deze data willen.