Doorgaan naar content
Wouter Persoon

Wouter Persoon

~ Equans

Ik ben mijn werkzame carrière begonnen bij PEN (Alliander) bij de unit hoogspanningsstations en bij PNEM (Enexis) 150kV stations en 10kV distributienetten. In 2000 ben overgestapt naar de technische dienstverlener GTI (Equans).

Daar ben ik eerst verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de Business Unit Energiedistributie, en sinds een aantal jaren ben ik verantwoordelijk voor de Business Unit Assetmanagement van zowel energiesystemen als de assets in de mobiliteitswereld, zoals tunnels, bruggen en sluizen.

Sinds kort ben ik commercieel verantwoordelijk voor Equans Infra & Mobility, waar Smart Grid Flevoland als een van onze energieoplossingen een onderdeel van is.

Energieoplossingen

Het Nederlandse elektriciteitsnet komt steeds meer onder druk te staan. Problemen op het net ontstaan door enerzijds de toename van duurzame energiebronnen en anderzijds vanwege verduurzaming van warmtevoorzieningen, mobiliteit en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Netcongestie is voor veel partijen een actueel en urgent probleem. Verduurzamingsinitiatieven lopen vertraging op of komen zelfs abrupt ‘on hold’ te staan.

Hoog tijd om de handen ineen te slaan en tot slimme oplossingen te komen. Ben je op zoek naar een partij die jou begeleidt in het vinden en uitvoeren van deze oplossing? Dan is Equans de aangewezen partij.

​​​​​​​Samen werken aan de energietransitie​​​​​​​

Eenergieoplossingen bieden een integrale oplossing waarbij we kijken naar de hele processtroom rondom duurzame energie. Dit gaat verder dan alleen de aansluiting van een zonnepark of batterij of afnemer. We doen technisch en commercieel vooronderzoek en kunnen de nodige juridische en contractuele zaken in kaart brengen. Met Equans als integrator kom je tot de beste oplossing, waarin verschillende partijen en systemen samenwerken. Daarnaast verzorgen we ook de realisatie, de integratie en de aanleg van de verschillende en systemen middels slimme software!

Toekomstbestendige oplossingen

Energieoplossingen houden op een slimme manier de energietransitie op gang en voorkomen vertraging. Daarom geeft Equans focus aan het integreren van energiesystemen. Hiervan zijn de Smart grids een mooi voorbeeld.

Smart Grids

Slimme netten voor de opwekking van duurzame energie. Het gaat om oplossingen waarin de opwekking wordt geclusterd achter één aansluiting van de netbeheerder. Het doel daarbij is om de opgewekte energie in balans terug te leveren naar het net, zodat het lokale net minder of niet wordt belast. Dat kan in de vorm van een gesloten distributiesysteem of via cable pooling. Via een directe lijn is ook aansluiting mogelijk achter de meter van een grootverbruiker.