Doorgaan naar content

Grafieken en sturing

Wij verhogen de transportcapaciteit van een elektriciteitsnet en/of netaansluiting met een factor 1,3 tot 3! We staan aan de vooravond van een energietransitie en onze elektriciteitsnetten zijn gebouwd volgens de principes uit het verleden: grote centrales en een robuuste bedrijfszekerheid. Alle groene opwekkers leggen een beslag op de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Volgens het gedachtegoed uit het verleden overbelasten deze het elektriciteitsnet. Objectief gezien is er wel tot 3x zoveel capaciteit, mits je productie en afname op een andere manier benadert.

Wat is onze oplossing?

  • Automatisering en samenwerken!

  • Wij maken van 1MVA: 2MVA aan aansluitcapaciteit.

Het klinkt allemaal simpel maar achter de vorige twee zinnen gaat een hele wereld schuil.

1) Meten is weten

Op een slimme wijze en gebruikmakend van bestaande apparatuur meten we alle knooppunten in het transportnet.

2) Regelcapaciteit

Producenten en afnemers die regelbaar zijn, worden op de meest economische wijze op elkaar afgestemd.

3) Samenwerking

Dit is het moeilijkste onderdeel: aangeslotenen die met elkaar samenwerken en waarbij de contractuele relaties vastgelegd zijn. De klassieke netbeheerder heeft hier het grootste probleem, ofwel de grootste uitdaging voor de toekomst.

Sinds 2012 zijn we concreet bezig met Ecofactorij en Smart Grid Flevoland.